KUNST

Schilderijen, 2013 – 2019.
De waarde van kunst, 2016 – 2017.
Autonoom als vak, 2013 – 2016.

“Kunst is het nut tussen het nutteloze.” Clio